GIỚI THIỆU

  • DỊCH VỤ
  • LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
Phát triển dự án

Với nhiều thành công trong danh mục đầu tư, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm qua những dịch vụ từ phát triển đến vận hành một dự án.

service 3
Chúng tôi hiểu rằng triển khai một dự án không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm dày dặn mà còn yêu cầu sự hiểu biết sâu sắc về từng giai đoạn phát triển dự án.
Xây dựng mối quan hệ tích cực lâu dài với khách hàng cũng như duy trì tiến độ phát triển theo chuẩn mực cao nhất là điều chúng tôi tự hào tại Norfolk Group.
Quản Lý Bất Động Sản
Thiết Kế Kiến Trúc

Chúng tôi tin rằng kiến trúc là nền tảng quan trọng, thể hiện vẻ đẹp tinh tế cũng như giá trị trường tồn với thời gian của một dự án.

Doanh thu tăng trưởng ổn định và hình ảnh thương hiệu luôn hiện diện tích cực là những yếu tố quan trọng hàng đầu để đánh giá sự thành công trong vận hành của các dự án bất động sản.

service 4
Lịch Sử Phát Triển

30 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và quản lý bất động sản