TUYỂN DỤNG

  • Cơ Hội Nghề Nghiệp
  • ỨNG TUYỂN

Tại Norfolk Group, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đã được tích lũy trong suốt ba thập kỷ.

Cơ Hội Nghề Nghiệp

Ngày đăng tuyển:

Hạn ứng tuyển:


Mẫu đơn ứng tuyển:

ứng tuyển trực tiếp

Vị Trí Ứng Tuyển

Thông tin của bạn

Vui lòng điền vào từng phần của mẫu trực tuyến dưới đây. Khi hoàn tất, nhấp vào 'Gửi'.
Phần bắt buộc được đánh dấu bằng một dấu sao*


*File đính kèm phải ở định dạng sau: doc, docx, pdf, zip và kích thước tệp phải nhỏ hơn 2-5 MB.

Là một phần của quy trình tuyển dụng, Norfolk Group cần thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến người xin việc. Tổ chức cam kết minh bạch về cách thức thu thập và sử dụng dữ liệu và tuân thủ các nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu đó. Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc rút lại sự đồng ý của bạn cho Norfolk Group để xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào. Để làm như vậy, bạn có thể liên hệ với Tập đoàn Norfolk tại địa chỉ [email protected] để thực hiện các quyền này. Bạn không có nghĩa vụ theo luật định hoặc hợp đồng để cung cấp dữ liệu cho Tập đoàn Norfolk trong quá trình tuyển dụng. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn chọn không cung cấp dữ liệu nhất định, chúng tôi có thể không tiếp tục xét tuyển hồ sơ của bạn hoặc cung cấp cho bạn thông tin mà bạn yêu cầu..


Hiện tại chúng tôi không có vị trí cần tuyển dụng,

xin vui lòng quay lại sau.