TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

Quỹ hỗ trợ tài năng Lương Văn Can tạo điều kiện và hỗ trợ phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ Việt Nam hệ Đại học và sau Đại học - những cá nhân có năng lực, ý chí và mong muốn đóng góp cho cộng đồng.

Quỹ Lương Văn Can
Tổng quan

Tổng quan

Mục tiêu của Quỹ hỗ trợ tài năng Lương Văn Can là góp phần đào tạo những nhân tài có trình độ, nhằm chung tay phát triển kinh tế xã hội Việt Nam.

 

Tầm nhìn và Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Phát triển nguồn nhân lực có trình độ và kỹ năng cao, cam kết đóng góp cho cộng đồng, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước và tạo ra những thay đổi tích cực cho xã hội.

Tầm nhìn và nhiệm vụ
Layer 6

Lương Văn Can là ai?

Quỹ hỗ trợ tài năng Lương Văn Can được đặt theo tên của một học giả và doanh nhân nổi tiếng của Việt Nam. Ông Lương Văn Can đã cống hiến hết mình cho việc truyền bá tư tưởng cách mạng

Tổng quan
SHOW MORE

Mục tiêu của Quỹ Lương Văn Can là góp phần đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và tay nghề cao, để chung tay phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Thông qua các hoạt động gây quỹ, Quỹ Lương Văn Can mong muốn cung cấp học bổng sau đại học cho giới trẻ Việt Nam du học tại các quốc gia uy tín trên thế giới.

SỨ MỆNH
SHOW MORE

Xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ và kỹ năng cao, cam kết đóng góp cho cộng đồng, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước và tạo ra những thay đổi tích cực cho xã hội, đó cũng là một cách để những người giàu có trở nên giàu có hơn. Trong sự nghiệp, ngoài làm giáo viên, Lương Văn Can còn là một doanh nhân; Câu châm ngôn Kim cổ của ông cũng là một loại sách về làm giàu "thực sự" của người Việt Nam, đó là "kinh doanh phải có hiếu" và "bí quyết thành công cho doanh nhân là trung thực".

Lương Văn Can là ai?
SHOW MORE

Quỹ Lương Văn Can được đặt theo tên của một bác sĩ phụ khoa nổi tiếng của Việt Nam. Lương Văn Can chuyên truyền bá ý tưởng; đổi mới, mở rộng kiến ​​thức của mọi người, đó là một cách để làm cho những người giàu có trở nên giàu có hơn. Trong sự nghiệp, ngoài làm giáo viên, Lương Văn Can còn là một doanh nhân; Câu châm ngôn Kim cổ của ông cũng là một loại sách về làm giàu "thực sự" của người Việt Nam, đó là "kinh doanh phải có hiếu" và "bí quyết thành công cho doanh nhân là trung thực".

Previous
Next