• Six Senses Côn Đảo – Doanh nghiệp hàng đầu khu vực phía Nam năm 2021
  • Elephant Bar – Điểm đến của năm 2021
  • Norfolk Hotel – Khách sạn tốt nhất khu vực phía Nam năm 2021